Zarządzanie projektami

Każdy projekt mały czy duży, źle zarządzany może być źródłem strat nie tylko ekonomicznych , ale również wizerunkowych. Skuteczne zarządzanie projektami, znacząco podnosi wiarygodność oraz efektywność każdej organizacji.

Oferujemy mniejszym i większym organizacjom wsparcie w zakresie oceny, planowania oraz realizacji projektów. Organizacjom zdecydowanym na ustrukturyzowanie podejścia procesowego do zarządzania projektami, zapewniamy pomoc w organizacji wewnętrznych jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie programami projektów organizacji.

Nasi specjaliści z sukcesami zarządzają projektami metodami klasycznymi, jak i zwinnymi, co potwierdzone jest nie tylko certyfikatami wydanymi przez niezależne jednostki, ale przede wszystkim wieloletnią praktyką w projektach realizowanych w branżach budowlanych, automotive oraz usługowych.

Chcesz szybkiej pomocy w zakresie określonych projektów?

Poszukujesz systemowego rozwiązania, aby poprawić skuteczność zarządzania projektami w swojej organizacji?

Skorzystaj z bezpośredniego wsparcia specjalistów MODRAKOWSKI PIOTR.

Zarządzanie Projektami:

  • Konsultacje na każdym etapie realizacji projektu: oceny wykonalności, inicjacji, planowania, wdrożenia
  • Pomoc w doborze i przeszkoleniu członków zespołu projektowego
  • Pomoc w doborze lub opracowaniu narzędzi wsparcia projektu
  • Bezpośrednie zarządzania projektem lub mentoring dla kadry każdego szczebla

 

Organizacja Biura Zarządzania Projektami

  • Konsultacja w zakresie wyodrębnienia niezależnej wewnętrznej jednostki odpowiedzialnej za organizację i zarządzanie programami projektów organizacji (PMO)
  • Opracowanie procedur wewnętrznych opartych na najwyższej klasy standardach zarządzania projektami Prince2 i AgilePM
  • Opracowanie i organizacja szkoleń zespołu Biura Zarządzania Projektami oraz standardów szkoleń pracowników organizacji w zakresie zarządzania projektami
  • Opracowanie i konfiguracja narzędzi wsparcia zarządzania projektami dostosowanych do liczby i skali projektów

 

Potrzebujesz informacji na już? Zadzwoń: +48 606 825 390

TOP