Slide 1
MODRAKOWSKI PIOTR
Nawet najmniejsze inwestycje
zaczynają się od projektu

Projektujemy i wspieramy od 2006 roku

MODRAKOWSKI PIOTR

Zakres naszej działalności obejmuje konsulting w zakresie zarzadzania projektami oraz kompleksową obsługę wszystkich etapów projektowania klimatyzacji, wentylacji oraz sieci i instalacji WOD-KAN-GAZ.

NASZE USŁUGI

PROJEKTY

 • projekty kanalizacji deszczowej sanitarnej.
 • projekty sieci wodociągowych
 • projekty drenaży, melioracji podstawowych i szczegółowych
 • projekty zbiorników retencyjnych
 • projekty przepustów
 • projekty sieci gazowych wysokiego średniego i niskiego ciśnienia
 • projekty instalacji klimatyzacji i wentylacji
 • projekty ogrzewania

PRZYŁĄCZA

 • Przyłącza wodociągowe
 • Przyłącza gazowe i instalacje gazowe.
 • przyłącza kanalizacyjne

OPERATY

 • Operaty wodnoprawne na przejścia pod urządzeniami wodnym, wykonanie urządzeń wodnych.

Zarządzanie projektami

 • Wsparcie zarzadzania projektami na każdym etapie ich realizacji
 • Organizacja Biura Zarzadzania Projektami
 • Szkolenie i mentoring
 • Narzędzia i procedury

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

Sprecyzowane przez Państwa potrzeby znajdą odzwierciedlenie w indywidualnej ofercie

RODO

Regulamin przetwarzania danych

Niniejszym informuje, iż Pani/a dane osobowe w postaci adresu email przetwarza Piotr Modrakowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MODRAKOWSKI PIOTR,
ul. Spółdzielcza 14E, Łoś 05-504 Złotokłos NIP 8921103526, w celu świadczenia usług i komunikacji.

Dane te nie będą przekazywane do państw trzecich. Posiada Pani/n prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Może Pani/n także zmodyfikować adres email lub usunąć go z naszej bazy.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat do wygaśnięcia terminu dochodzenia ewentualnych roszczeń. Dane Administratora Danych Osobowych:
Modrakowski Piotr,ul. Spółdzielcza 14E, Łoś 05-504 Złotokłos NIP 8921103526 mail: piotr@modrakowski.waw.pl

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Administratorowi Danych Osobowych, którego dane kontaktowe wskazane są powyżej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO,składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

TEL

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ

MODRAKOWSKI PIOTR
ul. Spółdzielcza 14E,
Łoś 05-504 Złotokłos
Tel. 606 825 390
piotr@modrakowski.waw.pl

Tak piszą o nas inne firmy

Potrzebujesz informacji na już? Zadzwoń: +48 606 825 390

TOP