Projekty

Wykonujemy usługi projektowe obejmujące kompleksową obsługę od koncepcji poprzez uzyskanie pozwoleń na budowę  do dokumentacji wykonawczej. Nasze usługi obejmują wykonie:

 • Sieci kanalizacji deszczowej
 • Sieci kanalizacji sanitarnej
 • Sieci wodociągowe
 • Sieci gazowe wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia
 • Zbiorników retencyjnych
 • Przepustów drogowych
 • Drenaży, melioracji szczegółowych i podstawowych
 • Instalacji wentylacji mechanicznej
 • Instalacji klimatyzacji
 • Instalacji gazowych
 • Instalacji centralnego ogrzewania
 • Instalacji wodne i kanalizacyjne

Potrzebujesz informacji na już? Zadzwoń: +48 606 825 390

TOP